Угода користувача
Ця Угода користувача (далі - «Угода») регулює порядок роботи цього сайту (далі - «Сайт»), визначає умови використання матеріалів та сервісів Сайту. Адміністратор Сайту вказує інформацію про себе, а також контактні дані для зворотного зв'язку на Сайті. Ця Угода є публічною офертою відповідно до чинного законодавства України. Вчинення конклюдентних дій фізичними або юридичними особами (далі - «Користувач»), спрямованих на використання Сайту, вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди. Цей Користувач підтверджує, що акцепт Угоди рівносильний підписанню та укладенню Угоди на умовах, викладених у цій Угоді.

Умови користування сайтом 

  1. Використання будь-яких матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України. Матеріали та сервіси Сайту призначені виключно для використання у законних цілях. Користувач має право на свій розсуд знайомитися з матеріалами сайту та сервісами Сайту, замовляти та купувати товари та/або послуги, що пропонуються на Сайті. Користувач погоджується використовувати Сайт, не порушуючи майнових та/або немайнових прав третіх осіб, а також заборон та обмежень, встановлених застосовним правом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права використовувати зображення людей, а також будь-які дії, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту, зокрема використовуючи програми для втручання або спроби втручання у процес нормального функціонування Сайту. Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласника не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту потрібна згода Адміністратора сайту або правовласника матеріалів. За наявності технічної можливості Користувач має право залишати коментарі та інші записи на Сайті. Користувач гарантує, що коментарі або інші записи не порушують застосовного законодавства, не містять матеріалів незаконного, непристойного, наклепницького, дискредитуючого, загрозливого, порнографічного, ворожого характеру, а також містять домагання та ознаки расової чи етнічної дискримінації, які можуть бути скоєні кваліфіковані як кримінальні злочини, так само як і вважатися неприпустимими з інших причин, матеріалів, що пропагують культ насильства та жорстокості, матеріалів, що містять нецензурну лайку. Адміністрація Сайту не зобов'язується проводити попередню модерацію матеріалів та записів на Сайті Користувачами. За коментарі запису на Сайті залишені Користувачем, Користувач несе відповідальність самостійно та в повному обсязі. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на Сайті, Користувач переходить за посиланнями, що містяться на Сайті на зовнішні ресурси, на власний розсуд на свій страх і ризик. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, товарами чи послугами, доступними на Сайті або отриманими через зовнішні сайти чи ресурси, або іншими контактами Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси. Надання в будь-якій формі (реєстрація на Сайті, здійснення замовлень, підписка на рекламні розсилки тощо) своїх персональних даних Адміністрації сайту, Користувач висловлює згоду на обробку персональних даних Адміністрацією сайту відповідно до законів України. Обробка персональних даних Користувача регулюється чинним законодавством України та Політикою конфіденційності Сайту. Адміністратор Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку, без будь-яких повідомлень Користувача, змінювати вміст Сайту, а також змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на цій сторінці. Актуальна версія Угоди завжди розміщена на цій сторінці. Для запобігання суперечкам щодо зміни Угоди Адміністратор Сайту рекомендує періодично ознайомлюватися зі змістом Угоди, розміщеної на даній сторінці. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від використання Сайту. Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку обмежувати доступ Користувача до Сайту, якщо буде обґрунтовано вважати, що Користувач веде неправомірну діяльність. Крім того, адміністратор має право видаляти матеріали Користувачів на вимогу уповноважених органів державної влади або заінтересованих осіб у разі, якщо ці матеріали порушують застосовне законодавство або права третіх осіб. Адміністратор Сайту та Користувач несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до Угоди та чинного законодавства України. Адміністратор Сайту не несе відповідальності за технічні перебої в роботі Сайту, водночас Адміністратор Сайту зобов'язується вживати всіх розумних заходів для запобігання таким перебоям.
  2. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України Адміністратор має право припиняти роботу Сайту, а також частково або повністю припиняти доступ до сайту до завершення необхідного технічного обслуговування та (або) модернізації Сайту. Здійснюючи дії щодо прийняття цієї Угоди (оферти), Користувач гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю та беззастережно приймає всі умови Угоди в цілому, зобов'язується їх дотримуватись.